Det er vores tanker omkring et emne der bestemmer, hvordan vi føler og har det. Rene følelser er til stede i nuet og flygtige af natur. Hvis vi er i stand til at mærke og observere vores følelser rent, uden at tankerne kommer ind, så er følelsen som regel hurtigt overstået. Når tankerne kommer ind, så gør de emotionen stærkere, og det gør tankerne stærkere og vi kommer ind i en selvforstærkende spiral, hvor det kan blive værre og værre.

Har du nogensinde tænkt over, hvorfor du faktisk ryger den smøg? Hvis vi ønsker virkeligt at ændre os selv og ændre uønskede vaner, bliver vi nødt til at forstå, hvad der rent faktisk foregår. Første skridt kan være at blive bevidst omkring dig selv og hvad der sker. At stoppe op lige i det øjeblik, hvor vi er i gang med at gentage vanen, og mærke efter. Bruge et par sekunder eller et halvt minut på at føle, sanse og opdage.