ID Lifecoaching er en integrativ og dynamisk tilgang til coaching. Dette betyder at processen ikke er reduceret til kun nogle få metoder, men at det er en syntese af flere forskellige humanistiske, eksistentielle, adfærdspsykologiske og kognitive teorier, metoder og traditioner. Coaching værktøjskassen består ikke kun af, hvad vi lærer i løbet af uddannelsen, men opfordrer til også at integrere redskaber, metoder og viden fra andre områder.

Et andet aspekt af ID Lifecoaching er identitet. Målet er at hjælpe med at opdage og afdække så mange lag og aspekter af vores menneskelige indentitet som muligt. Intentionen er at genfinde og udvikle vores naturlige Selv, at komme i kontakt med vores indre selv og følelser, og dermed fjerne de lag som vores omgivelser og baggrund dækker os med. Ved at forbinde os med det dybe Selv, vores personlige sandhed, kan livet leves autentisk og med integritet, hvilket leder til dybere tilfredsstillelse og balance i livet.

ID Lifecoaching har til formål at:

  • Hjælpe mennesker med at ændre holdningen til sig selv og andre så de kan bedre se muligheder, realisme, have rummelighed, kærlighed og accept.
  • Hjælpe mennesker med at udvikle deres kompetencer til at tænke, føle og handle på måder der forbedrer livskvaliteten for dem selv og andre.
  • Hjælpe mennesker med at finde formålet for deres liv og finde den personlige betydning af de ting som sker for dem, hvilket hjælper med at give livet værdi og mening.
  • Hjælpe mennesker med at finde deres autentiske identitet og væren.