Hvad kan du opnå

Psykoterapi hjælper dig til at få adgang til dine indre ressourcer og skabe det kraftfulde liv, du ønsker.

 

 

Find energien

Hjælp til at kunne selv

I terapi arbejder vi ud fra, hvor du er her og nu. 

Mit mål er at give dig den viden, redskaber og ressourcer der skal til, for at du fremadrettet kan tage dig kærligt af dig selv.

Sammen udforsker vi dine skyggesider og overbevisninger. Med min hjælp finder du dine svar på, hvad der er bedst for dig.

 

 

 

“Lykke er ikke et mål, vi når for enden af livets vej – det er selve den måde, vi lever vores liv på.”

– Aristoteles

Mission

Min mission er at hjælpe dig til fuldt ud at favne din egen kraft.
Jeg ønsker at facilitere vækst, ændring og healing.

 

 

Mål

Mit mål er at hjælpe dig til at finde ind til kernen af, hvem du er, så du kommer i kontakt med lige netop dine styrker og særlige talenter.

Udbytte

Når du favner din egen kraft, kommer du i kontakt med dit unikke livsformål, og du finder energien og motivationen til at skabe dig et tilfredsstillende og meningsfyldt liv.

REdskaber

Jeg arbejder med: psykoterapi, lifecoaching, kropsbehandlinger, workshops og shamanistiske metoder.

Erfaring

Mine livserfaringer indeholder blandt andet depressioner, stress, udbrændthed, misbrug og afhængighed, seksuelle overgreb, psykisk og fysisk vold, LGBT+ problematikker, og søgen efter livsformål og healing. Som pårørende har jeg erfaring med selvskade og spiseforstyrrelser samt udfordringerne der er i at være forældrer til en transperson.

Hjælpen

Vi er alle medskabere af vores eget liv og vores egen sti. Nogle gange er det rart at få en hånd med på vejen.

Kontakt mig og hør, hvordan jeg kan hjælpe dig.

 

PSYKOTERAPEUTEN FORTÆLLER

OPLEVELSER I TERAPI

 

Hvad sker der,  når vi mødes og sætter strøm til din proces?

Her finder du eksempler på oplevelser, jeg har haft i det terapeutiske rum.

 

Livskraft

“Efter den fysiske øvelse, hvor jeg brød fri af andres begrænsninger, kom jeg i kontakt med en stærk urkraft i mig selv. Jeg stod stolt og rank, følte mig i stand til at erobre verden og mærkede dyb forbindelse til den vildeste kvindekraft. Jeg kan mærke den kraft lige her og nu, hvor jeg tænker tilbage på øvelsen.”

Skeptikeren

“Første gang min terapeut bad mig om at stille mig ud på gulvet, knækkede jeg sammen af grin. Det viste sig, at en indre skeptiker havde en masse at have sagt om det der psykoterapi og hvad arbejde vi gjorde. Vi tog os kærligt af skeptikeren, og terapien kunne fortsætte med gode resultater.”

 

Mit indre barn

“Jeg følte så dyb en kærlighed til mit 4-årige selv som bare lå der i mørket og følte sig overvældet og helt alene. Jeg kunne mærke hendes længsel efter at blive holdt om af sin mor. Det at komme i kontakt med den del af mig selv har givet mig en forståelse for, hvorfor jeg kan reagere meget umodent i nogle situationer når tingene bliver for overvældende. Nu er jeg selv mor for mit indre barn, og giver hende kærlig omsorg når jeg bliver overvældet og jeg reagerer mere modent i lignende situationer.”

 

Mine metoder

“Livet er ikke et problem der skal løses, men en virkelighed der skal opleves.”

– Søren Kirkegaard

ID psykoterapi og coaching

 

Hvad er filosofien?

Integrativ og dynamisk

ID Lifecoaching og psykoterapi er en integrativ og dynamisk tilgang til mødet og samtalen med andre mennesker.

Dette betyder, at processen ikke er reduceret til kun nogle få metoder, men at det er en syntese af flere forskellige humanistiske, eksistentielle, adfærdspsykologiske og kognitive teorier, metoder og traditioner.

Værktøjskassen består ikke kun af, hvad vi lærer i løbet af uddannelsen, men opfordrer til også at integrere redskaber, metoder og viden fra andre områder.

Identitets-baseret

Et andet aspekt af ID er identitet.

Målet er at hjælpe med at opdage og afdække så mange lag og aspekter af vores menneskelige indentitet som muligt.

Intentionen er at genfinde og udvikle vores naturlige Selv, at komme i kontakt med vores indre selv og følelser. 

Ved at forbinde os med det dybe Selv, vores personlige sandhed, kan livet leves autentisk og med integritet, hvilket leder til dybere tilfredsstillelse og balance i livet.

Formålet er at

Hjælpe mennesker med at ændre holdningen til sig selv og andre.

Hjælpe mennesker med at finde muligheder, realisme, rummelighed, kærlighed og accept.

Hjælpe mennesker med at udvikle deres kompetencer til at tænke, føle og handle på måder, der forbedrer livskvaliteten for sig selv og andre.

Hjælpe mennesker med at finde formålet med deres liv og med at give livet værdi og mening.

Hjælpe mennesker med at finde deres autentiske identitet og væren.

KONTAKT MIG I DAG

52 23 44 47
psykoterapi@starkeys.com

Psykoterapi i Galten, Silkeborg, Aarhus, Skanderborg, Randers – i hele Midtjylland.

 

KONTAKT