Må jeg hjælpe? 

Som psykoterapeut kan jeg hjælpe med at indkredse de temaer, der fylder i dit liv, og som du ønsker at ændre og få klarhed om.

 

Når livet er svært …

 

… hvilket det nok er en stor del af vores tid … og hvem har sagt, at det ikke må være komplekst?

Dog sker det, at det bliver så knudret og svært tilgængeligt, at det minder mere om en kamp end et liv med energi og mening. 

Det er, når vores tanker kredser om livets temaer, uden at vi føler os hjemme i os selv, vores relationer til andre eller hændelser i vores liv. 

Det kender jeg alt for godt. Det gør du måske også?

 

Det drejer sig om Din livskvalitet

 

 

“At leve er at lide, at overleve er at finde en mening blandt lidelsen.”

– Nietzsche

Psykoterapi

temaer, som jeg kan hjælpe med

 

 

RELATIONER

Når vores forhold bliver problematiske og konfliktfyldte, sker det typisk, fordi vores glemte sider er ved at bryde fri. Vi er klar til at tage os af vores relation til os selv. Der ligger en invitation til at hele fortidens sår.

Du lærer, hvad der sker i konfliktsituationen og hvordan du kan tage dig kærligt af dig selv.

Fortidens sår kan heles, og du finder en større selvaccept og selvkærlighed.

For alle nære relationer gælder det, at vi her møder de sider af os selv, som vi har placeret i skyggen.

Vi genoplever tidligere konflikter. Vi ryger tilbage til barndommens vrede og reaktioner. Vi kommer i kontakt med vores afsavn og smerte.

 

 

 

 Ressourcer

For at kunne modstå livets storme er det vigtigt at have et solidt og stabilt fundament at stå på. Det er herfra at vi kan møde verden og de udfordringer vi kan møde.

Nogle gange kan det være svært at få øje på, hvilke ressourcer vi faktisk har til rådighed, og nogle gange skal vi kultivere dem vi har så vi kan trække på dem, når livet bliver svært.

Vi undersøger hvilke styrker og evner har vi. Hvor lader vi op og finder kraft. Hvem kan vi støtte os til når vi har brug for hjælp. Samt, hvilke indre kræfter har vi, som kan hjælpe os igennem svære tider.

I terapien arbejder vi med at opbygge og styrke vores indre og ydre ressourcer, så vi kommer hjem i os selv og kan handle derfra.

 

 

 

Selvværd

Selvværd er viden om, at vi er værdige til at blive elsket. 

Som børn startede vi alle med stort selvværd. Det er igennem livets dårlige oplevelser, at selvsynet stille og roligt kan ændres.

At genopbygge selvværd er en blid og kærlig process, hvor tålmodighed og accept af os selv er essentielt.

Det er i den sunde relation, at det skadede selv bliver helet. Ofte starter rejsen med omsorg for det indre barn og den vi var før i livet.

 

 

Livskriser 

Både store og små overgange i livet kan udløse en krise, hvor vi sætter spørgsmålstegn ved, hvem og hvad vi er.

De typiske kriser er skilsmisse, alvorlig sygdom, arbejdsløshed, dødsfald, børn som flytter hjemmefra, overgangsalder, karriere osv.

Men livskriser kan også udløses af glædelige forhold som ægteskab, forældreskab, mærkedage, flytning, nyt job osv.

Alle overgange kan potentielt skabe en krise, da de ofte berører de eksistentielle spørgsmål som meningen med livet, død og sygdom, ensomhed og frihed.

 

Emner for  psykoterapi

Relationer og parforhold

Psykisk og fysisk vold i familien

Skilsmisse, sorg og tab

Kriser og overgange i livet

Senfølger efter traume, opvækst og overgreb som barn og voksen

At være pårørende til selvskade og spiseforstyrrelse

At være pårørende til en transperson

Selvværd og selvtillid

Utilfredshed med livets udfoldelse

Forandring, overgangsalder og nyt formål med livet

Identitet og personligt udtryk

Selvindsigt og selvudvikling

Stress, ro og balance

Rygestop og dårlige vaner

 

 

Tøv ikke med at kontakte mig , hvis du savner hjælp med et tema, der fylder negativt i dit liv.

Kærlig hilsen Pia

Kloge ord om livets temaer

Livet har alle dage været genstand for refleksioner. Lad dig inspirere af de vise ord og lad os sammen finde den vej, der er den rette for dig.

 

 

“Mødet mellem to personligheder er som kontakten mellem to kemiske stoffer: kommer der en reaktion, vil begge forvandles.”

– Carl Gustav Jung

 

 

 

“Vores liv udtrykker altid resultatet af vores dominerende tanker.”

– Søren Kierkegaard

 

 

“Alle menneskers grundlæggende behov er at blive oplevet, som det er, af et andet menneske.”

– Carl Rogers

 

 

“Når vi ikke længere er i stand til at ændre på situationen, er vi nødt til at ændre på os selv.”

– Viktor Frankl

KONTAKT MIG I DAG

52 23 44 47
psykoterapi@starkeys.com

Psykoterapi i Galten, Silkeborg, Aarhus, Skanderborg, Randers – i hele Midtjylland.

 

KONTAKT