Drømme og deres budskaber

Drømmetydning kan være en stor del af psykoterapien. Ofte er drømme beskeder fra vores underbevidsthed. De kommer for at gøre os opmærksomme på hvad der rører sig i vores indre, og hjælper os med at forstå det.

Drømmetydning har været med os siden tidernes morgen. De er beskrevet i heltevers og sagaer, i eventyr og historier. Guderne har sendt os drømme. Profeten fik budskaber gennem drømme. Drømme bestemte skæbner, eller advarede om dem.

Senere med psykologiens opståen åbnede drømme vejen til det ubevidste indre. Freud arbejdede meget med undertrykt seksualitet som blev udtrykt gennem drømme. Jung arbejdede med arketyper og det kollektive ubevidste.

studiet lærte vi flere måder at arbejde med drømme på.

drømmetydning I Psykoterapi

Indenfor psykoterapien kan drømme og deres budskaber være et vigtigt redskab for klienten. Via drømmene kan du få kontakt til beskeder fra dit underbevidste – fra de dybere lag som du ikke kan tilgå fra din almindelige vågne bevidsthed.

Jo flere følelser en drøm vækker og jo stærkere en drøm er, jo mere relevant og interessant er den set fra en terapeutisk vinkel. Det er i disse – ofte ubehagelige – drømme, at gennembrud og forståelser opnås. Drømme kan være en rigtig god måde at kaste lys over problematikker i dit liv. Især alt det som du ikke lige har lyst til at indrømme overfor dig selv lige nu. Så kan drømmene komme og snige budskabet ind ad bagdøren.

Symboler i drømmetydning

Drømme taler altid i det sprog som du forstår. Et sprog som passer ind i den din måde at se verdenen på, i de symboler og billeder som du allerede forstår.

Vi ser denne forskel i vores kulturer. Bare tænk på, hvordan fx. slangen bliver forstået som symbol. I det gamle Grækenland var slangen et symbol på healing og visdom, mens i Kristendommen er den tegn på ondskab. I Egypten var katten et helligt dyr, mens i det Kristne Europa ses den som noget hekse og troldmænd arbejder med. Uglen er i Europa og vestlig kultur set som værende vis, mens hos nogle indianske stammer er den et symbol for døden. I nordisk mytologi er ørnen ofte en ham en jætte bærer, og der er ørnen i toppen af Yggdrasil som skaber storme, mens hos indianerne er den bindeledet til Skaberen.

Sådan kunne jeg fortsætte. Pointen er såmænd, at vores kultur, vores traditioner, vores religioner og spiritualitet, vores eventyr og historier – ja, selv vores familie-traditioner og virksomhedssymboler er med til at forme, hvordan vi forstår et symbol. Bare tænk på, hvordan en rotte bliver betragtet som skadedyr, og dog elsket af de som har en rotte som kæledyr. Vi er individer og har vores helt egen indre symbolverden.

Som psykoterapeut bliver min opgave at hjælpe dig til at forstå din egen indre symbolverden. En terapeut kan aldrig fortælle dig, hvad noget i din drøm betyder. Kun du kan i bund og grund vide det. Det sagt, så kan en terapeut give input og idéer, ofte baseret på terapeutens egen baggrund og egen symbolverden. Samt baseret på kultur og skoling, som fx. de jungianske arketyper.

Casper David Friedrich Drømmetydning

3 typer af drømme

Når jeg arbejder med drømmetydning tager jeg udgangspunkt i drømmen og personen som har den. Jeg ser på hele mennesket og bruger en åben og nysgerrig tilgang til drømmearbejde. Det er vigtigt at se på både personens indre verden og den ydre verden.

Hvad sker der i livet lige nu? Hvilke stressfaktorer er der? Er der udfordringer og problemer i relationer og i livet? Hvad fylder for tiden? Hvordan ser den indre verden ud for dig på det tidspunkt, hvor du har drømmen?

Jeg undersøger også, om drømmene hænger sammen med konkrete ydre oplevelser i livet. Ferie, arbejde, film og bøger, naboens opførsel og hvad ellers der sker udefra.

Endelig kan det spirituelle aspekt involveres. Er der noget i det spirituelle liv som fylder? Hvilken tro har du? Hvordan ser spiritualiteten ud? Har du nogle rammer og overbevisninger som din tro passer ind i og som sætter kontekst for drømmene? Er du ateist og dermed uden den spirituelle tilgang til livet?

Alt sammen spiller ind når man arbejder med drømmetydning. Det er vigtigt at overveje alle områder når man begynder at undersøge drømme og hvilken besked de har til dig.

Selv arbejder jeg med 3 typer eller niveauer af drømme.

Dagsrest Drømme

Dagsrester er den første type drøm jeg kigger efter og arbejder med. De er rester efter dagens hændelser og oplevelser. De tanker, følelser og almindelige udfordringer som vi har haft. Herunder falder de drømme, hvor vi finder svar på et problem. Hvor vi igen har snakken med chefen omkring vores løn. Hvor vi drømmer om den film vi så lige før vi gik i seng.

Disse drømme bruges til at bearbejde dagligdags hændelser. Lægge oplevelserne på interne hylder, sortere skidt fra kanel og så videre. De kan også kaldes oprydningsdrømme. Nogle gange er de også drømme, hvor vi øver os på noget som er udfordrende, eller hvor vi afprøver forskellige udfald på en situation.

Mens de kan være ganske underholdende og inspirende til historiefortælling, så er deres psykologiske budskaber som regel minimale.

Psykologiske drømme

Psykologiske drømme er der hvor drømmetydningen virkelig kommer til sin ret. Typisk ser jeg to vinkler til drømmetydningen her, eller måske er det snarere to sider af den samme sag.

I den første vinkel er tankegangen at alle elementer i drømmen er aspekter af dig selv. Hvis du drømmer om din far, så er det din egen internaliserede far du drømmer om. Hvis du drømmer om ild, så er det din egen indre ild – eller hvad betydning det symbol nu har for dig. Hvis du drømmer om en ukendt mand så er det din maskulinitet. Hvis du drømmer om en person du kender, så er det de kvaliteter og evner personen repræsenterer for dig, som drømmen handler om.

Med andre ord repræsenterer elementerne i en drøm forskellige aspekter og sider af dig selv som prøver at komme til udtryk.

Den anden vinkel jeg arbejder med, er at nogle gange så drejer det sig virkeligt om den person som du drømmer om. Og ikke bare de sider i dig selv som den person repræsenterer. Dette kan også ses som en blanding af dagsrester med beskeder fra underbevidstheden. Det kan være at vores underbevidsthed prøver at fortælle os noget om en anden eller om en situation.

Den eneste måde at finde ud af, hvad er hvad, er ved at undersøge drømmen fra alle vinkler og tilgange. Igen, så er det kun dig selv som ved, hvad der er den rigtige tolkning af en drøm. Det er noget du kan mærke, og noget som giver mening. Ofte føles det som en slags ah-ha oplevelse.

Det interessante er at en drøm kan have flere lag og flere budskaber, som man arbejder sig igennem den. Lidt som når man piller lagene af et løg.

Spirituelle drømme

Endelig arbejder jeg med spirituelle drømme, altså drømme som vi kender det fra myter og sagn. Det er drømme som er budskaber fra noget som er større end os selv. Om det er vores sjæl, fra en gud, fra universet eller noget helt fjerde lader jeg være op til dig.

Disse drømme er jeg aldrig i tvivl om. I min erfaring, så ved jeg når jeg har drømmen eller lige når jeg vågner, at det var en spirituel drøm. At det her ikke bare var en drøm fra min underbevidsthed eller en dagsrest, men at den er noget mere. Det er også en drømmetype som er relativt sjælden for mig. Den kommer oftere når jeg mediterer og er i gang med spirituelle processer, og sjældnere når jeg er fanget i dagligdagens trummerum.

Det er også min erfaring, at med spirituelle drømme, så er jeg aldrig i tvivl om, hvad budskabet er. Symbolikken er som regel tydelig, og det er normalt ikke nødvendigt at lave drømmetydning af drømmen.

Som naturspirituel terapeut kan jeg også arbejde og hjælpe med at finde budskabet i spirituelle drømme.

Henry Fuseli The Nightmare

Drømmetydning er individuel

Som det forhåbenligt er blevet tydeliggjort i mit skriv, så er drømmetydning ikke noget som bare kan gøres ud fra en bog, eller ved at spørge tilfældige fremmede på nettet.

Det er en proces som tager tid og selvransagelse. Det kræver at du forstår dit eget indre symbolsprog, og ikke er bleg for at se på de ubehagelige sider og aspekter af dig selv.

Den mest brutale og skræmmende drøm kan have det smukkeste og dejligste budskab når der bliver arbejdet med den. Ubehaget i drømmen og de følelser vi har når vi vågner spiller ikke nødvendigvis en rolle i, hvad drømmens budskab er.

Ofte gør de stærke følelser, at vi lettere husker drømmen når vi vågner fra den. Det hjælper budskabet med at komme igennem. Lidt på samme måde som en sirene vækker vores opmærksomhed på, at der er noget galt.