Når vi tillader os, og tør være sårbare, så kommer vi nærmere vores autentiske selv. Det kan være et skræmmende sted at være og agere ud fra, netop fordi det er sårbart. Der er også en styrke i sårbarhed. En styrke som kommer fra accept og selvforståelse. Og med øvelse bliver det mindre og mindre farligt at vise sin sårbarhed. Med tiden kan vi lære at det ikke er farligt at være sårbar.

Alt for ofte gentager diskussioner og skænderier sig selv, og vi får ikke noget ud af dem. Vi hører ikke modparten, og modparten hører ikke os. Nogle gange kan vi blive så fastlåst i vores opfattelser af andre mennesker og hvad det gør, at det gør konflikter meget besværlige at løse. Vi tolker på modparten i stedet for at se, hvad der faktisk bliver sagt og gjort. Ved at sætte os i den andens sted, kan konflikten løsnes.