Krænkeren kan hjælpe

En krænker er ikke kun en negativ energi, men kan også spille en positiv rolle. Denne ret bitre lektie lærte jeg på det følelsesmæssige plan igennem 3 drømme en nat. Her blev jeg introduceret til offeret, hjælperen og krænkeren en efter en.

Drømme giver indsigt

I løbet af en nat havde jeg 3 drømme som relaterer til min interne dramatrekant.

I den første drøm, drømte jeg om en afdød som for mig repræsenterer offeret i meget udstrakt grad.

Den anden drøm omhandlede en bekendt. Efter noget analyse på, hvordan jeg ser ham, kunne jeg se, at han især repræsenterer den usunde hjælper energi. Altså den type, som prøver at hjælpe og tror de ved bedst, også selv om at den de vil redde slet ikke er klar til det endnu.

Den tredje drøm omhandlede en anden bekendt som har opført sig krænkende overfor mig. I drømmen kom han dog og reddede mig fra en røver som ville stjæle penge fra mig. Pludselig var krænkeren en god og hjælpsom person.

Eksempel på dramatrekant

Min mand, datter og jeg er på besøg hos noget svigerfamilie for første gang, hvor vi overnatter. Om morgenen står vi op, og jeg gør som jeg plejer.

I løbet af formiddagen kan jeg godt mærke, at der er noget galt. Der hænger noget usagt i luften, og stemningen bliver mere og mere trykket. Jeg ender med at spørge min mand om, hvad der er galt med svigerpersonen. Han snakker med dem, og jeg finder så ud af, at jeg har brudt en uskreven regel og forventning i den familie om, hvordan man hilser på hinanden om morgenen.

Jeg bliver krænker

I det her scenarie bliver jeg krænkeren overfor min svigerperson. Min mand bliver redderen der skal udrede situationen, og svigerpersonen bliver offeret. Da jeg ikke er bevidst om dynamikken og hvad der foregår, bliver vi alle tre aktive aktører i det her spil. Vi har alle et ansvar for at den dårlige stemning opstod.

Jeg bliver offer

Set fra min vinkel, så er jeg offeret for en uretfærdig og umoden reaktion. Svigerpersonen bliver til krænkeren – de kunne jo bare have stået frem og sagt noget – hvordan kunne jeg have vidst at jeg brød en regel jeg ikke kendte? Min man forbliver redder.

Jeg bliver hjælper

Fra min mands synsvinkel, så bliver han offeret. Han bliver fanget i det her spil der foregår mellem svigerpersonen og jeg. Jeg er ikke helt klar over, hvem han ser som krænker – men muligvis svigerpersonen, da det er et mønster de to udlever ofte. Her indtager jeg redder rollen.

dramatrekanten

Offer trekanten består af en krænker, en hjælper eller redder, og et offer.

Den ene kan ikke eksistere uden den anden. De indgår et usundt samarbejde, som typisk foregår på et ubevidst plan. I nogle tilfælde er der selvfølgelig nogle klare grænser som absolut ikke skal brydes, som fx. i overgrebssituationer.

I typiske dagligdagssituationer kan vi alle komme til at indtage en af rollerne i en offertrekant.

Vi bliver alle til krænkere, hjælpere og ofre

Her kan en helt banal situation blive til et tydeligt mønster på, hvordan vi alle bliver krænkere, ofre og reddere afhængig af situationen og omstændighederne.

Øvelsen består så i at bryde fri af rollerne og træde ud af dem. Det vil sige, at vi ikke bliver til hverken krænker, offer eller redder. I stedet bliver bare være os selv helt autentisk.

ALLE ROLLER KAN være krænkende

Det kommer fuldstændigt an på, hvordan vi udlever og bruger den rolle vi påtager os. Når en rolle bliver usund og grænseoverskridende bliver den netop krænkende.

ET OFFER KAN VÆRE KRÆNKENDE

Det lyder måske lidt selvmodsigende, men for at gå tilbage til eksemplet ovenfor, så bliver svigerpersonen krænkende i sin måde at være offer på. De tager ikke selv ansvar for sine følelser, men forventer at omgivelserne skal vide det. Den måde de kan været offer på, uden at være krænkende, var ved at tage selvansvar. Kort sagt, de skal komme til mig, og forklare at de bliver såret, da jeg bryder den uskrevne regel.

Hvis det sker, så vil dramaet ikke blive udspillet og ingen af os blive fanget i de respektive roller.

EN REDDER KAN OGSÅ VÆRE KRÆNKENDE

For mange år siden lærte jeg på den hårde måde, at man ikke kan hjælpe de, som ikke vil hjælpes. Hvad jeg ikke indså dengang er, at jeg i mit forsøg på at hjælpe min ven faktisk krænkede dem.

Vi har nok alle prøvet at have en ven eller et familie medlem der prøver at hjælpe, hvor det har føles irriterende og muligvis også krænkende. Det klassiske eksempel fra humoren er mor, som kommer på besøg og begynder at rydde op og gøre rent, for så at finde skuffen med sex-legetøj og blive helt forarget.

Her krænker moderen helt klart de som bor i hjemmet. Ikke nok med, at hun gør noget hun ikke har fået tilsagn til. Men hun bryder også privatlivets fred og tillid. Hun gør det i god mening, hun vil jo bare hjælpe og gøre livet lettere for sine børn. Men det bliver krænkende netop fordi der ikke er en aftale og et tilsagn. I den her historie, så kan moderen spørge om lov, og barnet give tilsagn og fx. sige, at soveværelset er of-limit.

EN KRÆNKER ER KRÆNKENDE

Det ligger lidt i betegnelsen at en krænker er krænkende. Grænser bliver overskredet. Et nej bliver ikke respekteret. Der bliver ikke givet tilsagn. Tilliden bliver brudt, og ofte gør krænkeren skade på det ene eller andet plan. Det er blive krænket indebærer bl.a. at grænser bliver overskredet og at man ikke bliver respekteret.

Alle roller kan være hjælpende

Alle rollerne i offertrekanten kan være positive, konstruktive og hjælpende. Igen, det kommer an på, hvordan de udleves og udtrykkes, og hvordan energien bruges.

En redder er hjælpende

Det giver nærmest sig selv. En redder er en som hjælper andre. Læger, sygeplejersker, massører, psykoterapeuter, socialrådgivere osv. De er alle i deres grundfunktion hjælpere. De er der, for at få andre til at få det bedre. Lægen vil redde patienten fra sygdommen, psykoterapeuten redde klienten fra livets sværheder osv. Og i de fleste tilfælde, opsøger vi selv vores reddere for at få den hjælp, som vi har brug for.

Den usunde redder er den som redder andre i et forsøg på at redde sig selv. Her kommer fokus over på at redde andre, i stedet for at hjælpe sig selv.

Et offer kan være hjælpende

Den kan måske være lidt sværere at se. Det er, fordi den måde et offer hjælper på er mere indadvendt.

Det at være offer er et forsøg på at få hjælp. Det kan være en metode til at blive anerkendt, for at blive beskyttet på eller til at blive elsket på. Ved at blive til et offer, så kan man få hjælp til at få sine behov opfyldt.

Teknisk set, så kan det, at jeg hyrer en tømrer til at fikse min husgavl blive forstået som, at jeg er et offer. Tømreren bliver redderen, og krænkeren er vind og vejr.

Konklusionen er, at offeret gør os i stand til at bede om den hjælp vi har brug for. Når vi ikke anerkender og integrerer vores indre offer, så ender vi som personer, der skal klare alting selv. Vi bliver ude af stand til at bede om hjælp når vi har brug for det. Det kan så medføre, at vi bliver et usundt og selvkrænkende offer.

Krænkeren kan være hjælpende

Her kommer den for mig mest provokerende del af dette skriv, og det som min drøm med al tydelighed viste mig. Det var en meget svær pille at sluge.

En krænker kan være hjælpende!

Som drømmen viste mig, så brugte krænkeren sin energi og det at overskride grænser, til at redde mig fra en røver. Røveren blev klart krænket i den situation. Han blev skubbet og tvunget væk rent fysisk. Men i at gøre det, så blev krænkeren til min redder.

Krænker energien – som ofte kan virke voldelig og grænseoverskridende – er en beskyttende energi. Den kan bruges til at beskytte mod farer. Den kan bruges til at få kraft til at handle. Det er en måde at føle sig tryg på. Den kan være et forsvar mod sårbarhed og smerte.

Usikkerhed og smerte skaber krænkere

Vores eksistentielle ønske om at beskytte os selv er dybest set årsagen til, at nogle usikre mennesker bliver til krænkere. Ved at påtage sig den aggressive og krænkende rolle, kan man beskytte det sårbare og smertende indre.

Digtet Skæbne fra 1943 af Morten Nielsen er en fin illustration på et offer som bliver til krænker for at føle sig stærk og kraftfuld. En del af historien her er hævn, men dybest set er det beskyttelse af det meget sårbare og lidende indre barn.

Det sker for os alle

Vi har alle potentialet til blive til og udleve alle rollerne i dramatrekanten. De fleste af os ender på et eller andet tidspunkt med at blive fanget i dynamikken mellem krænker, redder og offer.

Ofte er vi ikke klar over, hvilke mekanismer og roller vi ender op i. Her kan det være meget brugbart at se på forskellige situationer fra hverdagslivet og begynde at analysere dem. Tag gerne situationer, som ikke er alt for alvorlige til at begynde med.

Bevidsthed er ofte det første skridt for at bryde uheldige mønstre.

Øvelse

Prøv du at tænke tilbage på sidste gang, du endte i et drama med en eller flere andre personer.

Hvem eller hvad havde hvilke roller?

Hvilken rolle påtog du dig?

Hvilken rolle havde den eller de andre personer involveret?

Ville dynamikken have ændret sig, hvis du ikke havde påtaget dig den rolle som du gjorde?

Hvordan ville situationen så have udviklet sig?

Hvad kan du gøre anderledes, for ikke at blive fanget i rollerne?

Hvad har du lært af denne lille øvelse? Er der noget du kan tage med til fremtidige situationer og konflikter?

Skæbne af Morten Nielsen

Hurtige lyse stemmer der hvirvlede ud i det blå …
du var ulykkelig, Tykke, men det ku’ vi ikke forstå.
Svedig fed og dum … Helvede satte på spring
og væltede dig og cyklen. Vi stod omkring og lo.

Du sad på den forreste bænk … græd ikke, nej glo, glo, glo!
når en bange og vittig vikar spørger om to og to.
Vikarer i første mellem frelste en tynd disciplin
ved at vende det hele mod dig, der forsvarsløs blev til grin.

Og da det omsider blev forår for os, der var femten år,
og træerne stod og lyste over pigernes bløde hår
og du kom, forsigtigt, alvorligt, – da skete det værste af alt:
at den, der lo højest af os, var hende det hele gjaldt.

Nu ta’r du hævn! Nu går du med skrårem og støvler på,
du løfter en arm og det skinner i øjnenes blege blå.
For had hån og trusler, det kan et menneske ta’ –
men ikke det, nej aldrig: Det og grines a’ …

Nu er du noget, Tykke! Mand og partikammerat.
Og hvis vi en dag skal til muren, så er din hånd parat.
Parat til at smadre et knojern ind i min mund, når du slår,
for nu vil du dræbe, Tykke, alle de onde år.

Psykoterapeuten kan hjælpe

Nogle gange er det ikke lige til at finde ud af, hvordan dynamikken er i vores dramatrekanter. Ofte har den rod i oplevelser i barndommen. Her kan terapi hjælpe med at afklare mønstrene og mekanismerne bag din egen offertrekant.