Natur-spirituel terapi

Få hjælp på din personlige rejse fra de gamle visdomstraditioner.

Mine Naturspirituelle tilbud

Stone Medicine

Trommerejser

Udesidning og varselstagning

Sorg ceremonier

Jeg arbejder både med individuelle og gruppe sessioner.

Kontakt mig hvis du har spørgsmål eller forespørgsler.

Nogle gange er der bare brug for en anden tilgang til terapien.

Fra naturen, fra årets gang, mytologien og fra de ældgamle spirituelle praksisser kan vi finde meget inspiration til det psykoterapeutiske arbejde.

I traditionerne findes de oprindelige redskaber til at arbejde psykoterapeutisk.

Det naturspirituelle arbejde er holistisk. Her bliver der set på og arbejdet med det hele menneske: Kroppen, psyken og sjælen.

Det er nødvendigt at skabe balance mellem alle delene for at vi kan vokse som hele mennesker.

Læs lidt om min baggrund.

Kontakt mig i dag

massage@starkeys.com

eller ring på 52 23 44 47

Trommerejser

Hvis du er interesseret i en trommerejse så tøv ikke med at kontakte mig. Du behøver ikke at være i et terapeutisk forløb for at komme på trommerejse. Jeg holder trommerejser for både grupper og individuelt.

En trommerejse består af tre dele.

En forberedelse og fastsættelse af din intention. Selve trommerejsen hvor jeg trommer og guider dig. Og endelig en deling bagefter, hvor vi snakker om dine oplevelser.

Jeg hjælper dig til at integrere dine oplevelser og beskederne du har fået.

Formålet med trommerejsen

Som psykoterapeut kan jeg invitere dig på en trommerejse for at få hjælp til at:

 • Finde retning og mening i livet
 • Komme i kontakt med din indre kraft
 • Styrke forbindelsen til de hjælpere og ressourcer der er
 • Få indsigter og forståelser i den psykologiske process
 • Støtte til at gennemgå svære udfordringer
 • Opdage dit livsformål og mission
 • Mærke dine inderste værdier
 • Sanse forbindelsen til alt levende i universet
 • Undersøge spørgsmål og finde svar
 • og meget mere…

Spirituel forklaring

Trommerejser er en af de shamanistiske metoder der findes til at komme i en ændret bevidsthedstilstand. Herfra er det muligt at komme i kontakt med forfædre, guider, ånder, hjælpere, kraftdyr og meget mere.

I den shamanistiske forståelse rejser sjælen mens kroppen bliver tilbage. Der arbejdes typisk med rejser til tre forskellige verdener. Underverdenen, mellemverdenen og oververdenen. Hvor man rejser hen, afhænger af hvad formålet med rejsen er.

Der er mange elementer til den shamanistiske trommerejse.

Psykologisk forklaring

Videnskabeligt og med en vestlig forklaring så påvirker trommerytmen hjernebølgerne. Det medfører en ændret bevidsthedstilstand, hvor man kommer ned i underbevidstheden. Her kan man kan få information fra de dybere lag. Det kan overfladisk set sammenlignes med at drømme mens man er bevidst eller at sidde i dyb meditation.

Herfra er det muligt at få svar på spørgsmål, inspiration til svære problemstillinger, nye ideer, indsigter og forståelser.

Lige meget hvordan man anskuer verden og hvad man tror på, kan en trommerejse være en transformerende oplevelse. Det er ikke så vigtigt hvorfor det fungerer, men snarere at det fungerer.

Udesidning og
varselstagning

Udesidning og varselstagning er ældgamle nordiske traditioner som også har sine paralleller i andre traditioner og kulturer.  Jeg holder mig til den nordiske tradition, da det er hvad jeg har mest erfaring med. Annette Høst i “Jorden Synger” skriver detaljeret om begge dele.

Tøv ikke med at kontakte mig, hvis du er interesseret i at jeg faciliterer en udesidning for dig. Jeg holder både gruppe og individuelle udesidninger. Her vejleder jeg, sætter rammen omkring ceremonien og sørger for at du kommer godt igennem.

En udesidning kan vare alt fra et par timer til hele natten. Når du kommer tilbage, sidder vi med en varm drik og snakker. Du får hjælp til at integrere dine oplevelser og indsigter. Hvis der er behov for det, kan du booke en psykoterapi-session, hvor vi kan arbejde videre med udesidningen.

Formålet med udesidning og varselstagning

Formålet med både udesidning og varselstagning er at få svar og en dybere forbindelse til sin egen kerne. Det er en måde at lære sig selv at kende på.

En udesidning kan bruges mange ting, blandt andet:

 • Til at udfordre dig selv
 • Blive ven med mørket og dine skygger
 • Opnå en dybere forbindelse til naturen
 • Give dig selv fred og ro til at fordybe dig uden forstyrrende elementer
 • Finde svar på svære spørgsmål
 • Få råd og vejledning fra naturånderne
 • Lære at sidde stille med dig selv uden distraktioner
 • Som meditativ øvelse
 • I forbindelse med et overgangsritual, såsom begyndelse eller afslutning
 • Refleksion over elementer i dit liv
 • og meget mere

Varselstagning

Mennesket har igennem årtusinder taget varsler fra naturen. Man kan gøre det alene eller sammen med mig.

Kort sagt går varselstagning ud på, at du tager et spørgsmål med dig ud i naturen. Du går lettere meditativ rundt i naturen og lægger mærke til det der er. Du kan sætte dig et sted, eller vandre langsomt og bevidst omkring. Det skal gå så langsomt, at der er tid til at mærke og sanse. Fra denne tilstand begynder tanker, indsigter og inspiration at banke på.

Psykologisk set er det en øvelse i fri association og i at lade underbevidstheden komme til orde. En varselstagning er muligheden for at give slip på dagligdagen og dedikere dig til nuet. Herfra kan dit højere selv give dig råd og vejledning.

Spirituelt set er det en mulighed for at forbinde sig til de kræfter der er. Vætter, vaner, kraftdyr, naturvæsner, skovens ånd og hvad du end må møde. Fra dem kan du bede om svar og hjælp, beskyttelse, heling eller hvad du nu må have brug for.

Udesidning

En udesidning har lighedspunkter med varselstagningen. Ofte sætter du dig et sted og går ind i en meditativ tilstand mens du lader svar og vejledning komme til dig.

Gode tidspunkter er omkring solnedgang, ved ny- eller fuldmåne, nogle få timer eller hele natten.

Steder kan være i skoven eller en gravhøj, et sted som er uforstyrret af mennesker. Som Annette Høst skriver “Du skal sidde, hvor alfer og jætter tør træde.” Med andre ord, hvor naturens væsener og ånder kan udfolde sig frit og trygt.

Ved udesidning er det ekstra vigtigt, at der er en som holder rum og ved hvor du er. Både for din egen trygheds skyld men også for selve ceremoniens skyld.

En udesidning om natten er en oplagt mulighed for at se sit eget mørke i øjnene. Skygger og projektioner vil blive udfordret, frygt og usikkerhed kommer i spil og for os moderne mennesker kan det være meget angstprovokerende at sidde i mørket helt alene uden lys.

En udesidning kan føles enormt livgivende. Når man først har brugt en hel nat i skoven, overkommet frygt og utålmodighed, har udholdt ubehaget, så kommer man hjem højere og stærkere.

Sorg
ceremonier

Alle overgange i livet inkluderer tab. Tab bringer med sig sorg, men det kan også være glæde eller vrede. Ved at holde rum og give plads til følelserne i en ceremoni, kan der opnås dyb og helende forløsning.

Jeg holder rum for dig og skaber en ceremoni der kan hjælpe dig igennem din sorgprocess. Tøv ikke med at kontakte mig hvis du føler kaldet.

En ceremoni kan eventuelt kombineres med psykoterapi. Selve ceremonien er per princip gratis. Donationer modtages gerne. Efterfølgende terapi følger mine almindelige takster.

Hvorfor en sorg ceremoni?

I løbet af livet går vi igennem mange afslutninger, og ofte giver vi ikke os selv tid til at anerkende det tab vi gennemlever. I vores vestlige samfund er det ikke særligt tilladt at vise sorg og følelser. Mange ved slet ikke, hvordan de skal håndtere en person i sorg.

Der kan en ceremoni hjælpe. Her får du muligheden for at mærke din sorg. Du kan græde og rase, le og elske. Det er okay at føle alle de følelser vi føler, når vi gennemgår en sorg.

Ceremonien hjælper med at sætte rammerne, og jeg holder rummet for dig. Der er ikke noget der er rigtigt eller forkert. Det er der nu i din sorgprocess, er det som der skal være. Du bliver ikke dømt. Jeg forsøger ikke at tage sorgen fra dig. Den er din, og dens styrke viser hvor meget det du mistede betød for dig.

Fra Jenny Ray har jeg lært ceremonien “Crying Bowl”. Den er kraftfuld og jeg var så heldig, at en veninde ville holde rum for mig da min bedstemor døde. Den sorgprocess blev utrolig smuk og jeg blev holdt og rummet. Det er nok den smukkeste sorgprocess jeg har oplevet.

Hvad kan den bruges til?

En sorg ceremoni kan bruges ved alle former for afslutninger i livet. Selv det som er en glædelig begyndelse indeholder også en sorg over noget som afsluttes. Det er vigtigt at ære det som var, for så kan du gå frisk ind i det nye. En sorg ceremoni hjælper også med at give slip på bagage fra fortiden.

 • Dødsfald af nære og fjerne relationer samt kæledyr
 • Færdiggørelse af  uddannelse eller projekter
 • Mistet job og fyring
 • Afslutning af parforhold og venskaber
 • At flytte til et nyt hjem
 • Sygdom i alle former
 • Når ens børn flytter hjemmefra
 • En drøm som blev knust
 • Det gamle selv og identiteter
 • Overgangsalder
 • Skilsmisse
 • Afslutning af et forløb, fx. terapi eller behandling
 • Årstidernes gang
 • Konfirmation
 • Nære relationers udfordringer, sygdomme og liv
 • og meget mere

Når man begynder at tænke over det, så findes sorg i næsten alle livets aspekter. En ny kærester betyder farvel til singlelivet og friheden. Et nyt job betyder et farvel til det gamle job. At slippe et gammelt uhensigtsmæssigt reaktionsmønster er at give slip på en del af sig selv. Og så videre.

Som det giver mening, bringer jeg andre naturspirituelle redskaber og metoder med ind i psykoterapien. Spørg gerne, hvis der er noget du er interesseret i at høre mere om.

Baggrund

Ved at inddrage årshjulet, naturens og de gamle traditioners visdom kan det tredje lag af identitet bringes i spil – det spirituelle aspekt. Vi kan ikke vokse som hele mennesker før vi har arbejdet med alle tre lag af identitet. Det fysiske selv, det følelsesmæssige selv og det spirituelle selv.

Shamanistiske og natur-spirituelle redskaber og metoder er nogle gange det der skal til for at skabe helhed og mening.

Shamanerne er de oprindelige psykoterapeuter, healere og præster.

Jeg er ikke shaman. Jeg er Inyan Mani (Stone Walker) og Psykoterapeut. Det shamanistiske arbejder har jeg lært fra forskellige traditioner og vise mennesker. Mine personlige læremestre inkluderer Jenny Ray (grundlægger af Stone Medicine), Johanne Eagle Road, Jerry Dunson Buffalospirit, Chris Luttichau fra Northern Drum, Maria Lisette Jacobsen fra Hyldemors Have, samt andre direkte og indirekte gennem bøger, workshops, videoer mm.

Om ordet shamanisme

Når jeg bruger begrebet shamanisme og shamaner bruger jeg det i sin bredeste forstand og ikke kun begrænset til ordets oprindelige betydning.  Dermed inkluderer jeg andre traditionelle roller så som Medicinperson og Vølve, fra hhv. den indianske og den nordiske praksis.

Jeg bruger ordet shaman og shamanistisk som lægmand, vel vidende at der er debat omkring ordets brug og betydning.

De tre lag af identitet

Det første lag af identitet er det fysiske selv. Vores krop, vores omgivelser og miljø samt vores nervesystem. Kort sagt, alt det som kan måles og vejes i den fysiske verden.

Det andet lag af identitet er vores tanke- og følelsesselv. Alt det som foregår indeni os og som har tendens til at fange os når vi bliver udfordret.

Det tredje lag af identitet er det spirituelle selv. Herunder falder de spirituelle oplevelser, det oplyste selv, højere bevidsthedsformer mm.