Inspiration fra årets gang

Årstidernes skiften kan være en stor inspirationskilde til vores egen refleksion og udvikling. Hver årstid har nogle karakteristika som kan være meget relevant for vores liv her og nu.

Årshjulet er et gammelt symbol forbundet til solhjulet, medicinhjulet og andre illustrationer af solens rejse i løbet af året. I den nordiske tradition arbejder vi med 8 årstidsfejringer. Det kendes også fra det keltiske og andre steder i verden. Indianernes medicinhjul opererer med de 4 årstider. Forår, sommer, efterår og vinter.

Når man begynder at nærstudere årets cyklus og hvad der sker i naturen på de forskellige årstider åbner der sig en verden af forståelse og indsigter. Der kan findes meget inspiration til eget liv og velvære ved at følge årets cyklus. Når forståelsen integreres i eget liv, begynder vi at leve et liv i større balance. Dermed får vi større velvære og livsglæde.

Der skal være balance i årshjulet

På den her måde kan forståelsen af årets gang blive et fundament i livet. Årshjulet er et redskab der kan bruges i psykoterapi. I en terapisituation kan man undersøge, hvordan de forskellige aspekter af årshjulet balancerer i ens liv. Der hvor der er ubalance, kan man begynde at arbejde psykoterapeutisk.

Det er som et hjul med eger, og hvis et ege er ubalanceret, så begynder hjulet at køre dårligt. Det medfører med tiden, at man styrter og ikke kan komme videre. Derfor er det vigtigt, at der er balance mellem alle retningerne i årshjulet.

Årshjulet i psykoterapi

Årstidsfejringerne

De 8 årstidsfejringer er:

  • Forårsjævndøgn omkring 19-20 marts
  • Valborgsaften, også kaldet Beltane i den keltiske tradition aftenen før 1. maj
  • Midsommer som ligger ved sommersolhverv d. 21. juni – et par dage før sankt Hans
  • Høst eller førhøst som typisk ligger den 2. august
  • Efterårsjævndøgn der ligger omkring den 22-23 september
  • Allehelgensaften, eller Samhain der ligger natten før d. 1. november
  • Midvinter, vintersolhverv et par dage før juleaften omkring den 21. december
  • Kyndelmisse, lysfesten der ligger d. 2. februar.

Datoerne for jævndøgn og solhverv skifter lidt år efter år, afhængig af jordens bane omkring solen. I en almanak kan du finde de præcise tidspunkter.

 

Hvad står de 8 retninger så for? Et er jo at vide, hvornår de falder. Men det er også nødvendigt at have en idé om, hvad hver retning står for. Et er at læse sig til det. Den dybeste og mest indsigtsfulde læring kommer, når man begynder at undersøge årets gang omkring sig.

Naturen er vores læremester

Vær nysgerrig på, hvad sker der lige nu. Hvad sker der i naturen omkring dig. Gå ud i naturen hver dag, og læg mærke til det, som er unikt netop for denne sæson som du er i. Tænk over de forskellige årstider og begynd at danne dig et billede af, hvilken læring der ligger og venter på dig.

Jo dybere du går ind i hver årstid, jo flere indsigter og forståelser kommer din vej.

Det gælder om at lade associationer få frit løb. Det gælder om at lade dig inspirere af det du ser, og derfra lade tankerne fylde nye spor ud. Hvis du kan være i en delvis meditativ tilstand når du observerer bliver det lettere at få de beskeder der venter på dig.

Betydningen af de 8 retninger

Man må selvfølgelig også trække på andres erfaringer og viden, så her deler jeg kort min læring fra de otte årstidsfejringer.  Jeg vælger at skrive ud fra en mere psykoterapeutisk vinkel her.

Forår

Ny begyndelse, frø der bliver sået. Nyt liv der spirer frem. Det er stedet for kreativitet, ideer, opstart.

Hvor i dit liv spirer der nye frø frem?

Hvilke spirer skal du nære, og hvilke skal du luge ud i?

Valborg

Her finder du frugtbarheden, hvor det feminine og maskuline mødes. Det er fejringen af fertiliteten.

Hvad er frugtbart i dit liv nu?

Tillader du det maskuline og feminine at mødes i glæde inden i dig?

Sommer

Her står solen højest, energien buldrer derud af. Alt vokser og er frodigt. Der er masser af lys og drive.

Hvor i dit liv buldrer du fremad uden at stoppe op for at trække vejret?

Hvor brænder din passion?

Høst

Vi begynder at høste hvad vi har sået. Frugterne af vores arbejde kommer i hus. Der er en overflod af næring tilgængelig.

Får du høstet det gode som du har sået?

Har du plads i din indre lade til at modtage gaverne der venter på dig?

Efterår

Her begynder vinterhalvåret. Dagene bliver kortere, træerne taber bladene og vi begynder at gå ind i den mørke tid.

Hvad trænger du til at give slip på?

Hvad nærer dig ikke længere og skal afsluttes i dit liv?

Allehelgen

Tidspunktet hvor vi ser døden i øjnene, hvor vi ærer vores forfædre og -mødre. Det er tiden til at møde sit indre mørke.

Hvilke skygger findes der i dit liv som spænder ben for dig?

Hvad kan du lære af din fortid?

Vinter

Her er natten længst og naturen har trukket al kraft hjem til sig selv. Vi hviler, tager det langsomt og er indadvendte.

Får du taget de pauser du har brug for?

Finder du tid til at reflektere, mærke efter og bare være med dig selv?

Kyndelmisse

Vinteren er hårdest og reserverne løber ud. Heldigvis er lyset begyndt at vende tilbage og bringer med sig håb.

Hvordan giver du dig selv håb i dagligdagen?

Hvilke frø fra sidste år skal du så i år?

Denne korte gennemgang er meget overfladisk. Intentionen er at give dig et sted at starte. Du får nogle spørgsmål til refleksion, som du måske kan bruge på din egen vej.

Årshjulet og psykoterapi

Der er mange lag til årstiderne. Som man går rundt i cirklen, år efter år, kommer der dybere og dybere læring på. Det kan blive en livslang rejse. Der er meget læring at finde i årshjulet, og mange måder man kan implementere det på i sin dagligdag. Både spirituelt og psykologisk.

Vil du lære mere om årshjulet og det shamaniske livssyn, så kan jeg anbefale kurser hos Eagleroad.

Jorden Synger af Anette Høst er en god introduktion til de nordiske rødder og det at lære fra naturens visdom.

Klienter søges til træningsterapi

Hvis du er blevet nysgerrig på gå dybere ind i arbejdet med årshjulet i din egen terapi, så har du muligheden hos mig. Jeg søger træningsklienter som er interesserede i at arbejde shamanistisk i deres terapi.

Du kan læse mere her.