Trænings psykoterapi

Her er muligheden for et psykoterapi-forløb med regelmæssig terapi over 6-12 måneder.

Jeg har brug for klienter som er interesserede i at  arbejde med shamanistiske metoder og redskaber i kombination med psykoterapi.

Træningsterapi som del af certificeringen

Som en del af min certificering har jeg brug for klienter som har været med i et længere og regelmæssigt forløb. Tematikkerne omkring terapien skal være i tråd med det jeg skriver opgave om. Jeg skal bruge to-tre klienter som case-eksempler. Alle mine klienter er selvfølgelig i anonymiseret. 

Rent praktisk betyder det, at du er villig til at investere i mindst 8 – og meget gerne mere – regelmæssige terapisessioner. Det kan fx. være hver 14 dag eller hver 3. uge. Vi arbejder med de tematikker du kommer med. Imens jeg inkluderer de metoder og teorier som jeg gerne vil skrive opgave om, der hvor det giver mening.

Psykoterapi med shamanistiske værktøjer

Helt konkret kan det blandt andet være:

  • Trommerejse for at finde ressourcer eller svar
  • Udesidning for svar, finde ro, se frygt i øjnene, mærke livet og forbundetheden
  • Varselstagning i naturen, for at få indsigter, berolige nervesystemet, finde hjem til sig selv mm
  • Ceremonier og ritualer, fx sorg ceremoni, overgangsritual i forbindelse med livsændringer mm.
  • Kropsbehandling med Stone Medicine som ceremoni eller fysisk støtte til traumeterapi
  • læs mere på min side om shamanistiske tilbud

Her kombineres de gamle traditioner og metoder med den moderne psykoterapi.

tilbud til dig som klient

Som deltager i træningsterapi, hvor vi inkluderer shamanistiske metoder i psykoterapien, får du et helt specielt tilbud.

5 gange psykoterapi til 1.500 kr

Min normalpris er 375 kr per session for træningsklienter. Beløbet betales på forhånd, og fungerer som et klippekort. Dette er for at gøre vores aftale bindende.

Er du allerede i terapi hos mig kan vi aftale særlige vilkår.

Shamanismen møder psykoterapien

Mit emne for opgaveskrivning kombinerer mine to store passioner. Psykoterapi og det shamanistiske arbejde. Jeg ser mange paralleller og ligheder mellem moderne psykoterapeutiske metoder og de gamle shamanistiske healings-ceremonier, ritualer og metoder. Det er to områder jeg gerne vil kombinere og bygge bro imellem. Jeg vil gerne vise, hvordan den gamle visdom og forståelse for mennesker i bund og grund er den samme som psykoterapi. Det er bare med et andet sprog og forklaringsmodel. Især er jeg interesseret i at undersøge, hvordan shamanistiske redskaber kan bruges i traume-behandling.

Derfor søger jeg træningsklienter som er villige og åbne overfor at kombinere psykoterapi med forskellige shamanistiske metoder. Det kan være trommerejser, ceremonier, naturen, brug af kraftdyr og allierede, shamanistisk livsfilosofi og forskellige øvelser baseret på den shamanistiske og gamle nordiske forståelse af verdenen. Jeg har også tanker om at inddrage forskellige healing ceremonier, som fx. Stone Medicine.

Videnskab møder ældgammel visdom

Pia-Psykoterapeut-med-hat

Min intention er at bringe videnskaben med ind. Jeg vil undersøge hvordan fx. trommen kan påvirke nervesystemet og se hvordan den kan bruges til afslapning som fremmer det terapeutiske arbejde. Der findes videnskabelige undersøgelser der forklarer teorien og fysikken. Som øveklient bliver du en af de cases som viser, hvordan det helt praktisk kan bruges i terapien.

Et redskab som bruges meget i Peter Levines tilgang til traumebehandling er ressourcesteder og personer. Når det shamanistiske arbejde inkluderes kan ressourcerne udvides til at inkludere kraftdyr, forfædre og allierede, samt forskellige kraftsteder i naturen og på den anden side af sløret – fx i underverdenen. En trommerejse kan også bruges til at finde svar på problematikker eller give inspiration til at løse udfordringer. I psykoterapien bruger vi allerede forskellige metoder, blandt andet rollemodeller til at give råd og vejledning.

Jeg glæder mig helt vildt til at arbejde med emnet, og afprøve mine teorier, metoder og idéer i praksis.

Vil du med på rejsen?

Kontakt mig i dag for at høre mere.

Du kan læse om nogle af mine tanker og tilgange til psykoterapi på min blog og på min side.