Stone Medicine er en naturspirituel behandlingsform baseret på gamle indianske traditioner. Ved hjælp af varme og kolde sten og ceremoni, bliver det en behandling for krop og sjæl, hjerte og sind. Stone Medicine er meget mere end bare en hotstone massage. Det er et komplet behandlingssystem; fysisk, følelsesmæssigt og spirituelt. Stone Medicine stammer fra ældgamle indianske healing metoder og traditioner.

Trommen er et kraftfuldt redskab med mange anvendelsesmuligheder, også i psykoterapien. Som naturspirituel psykoterapeut bruger jeg gerne trommen til afslapning, integration og transpersonlige oplevelser.

Når vi udsættes for traumer, chok og svære oplevelser kan vi miste et stykke af sjælen. En del af os bliver tilbage, enten fanget i den svære situation, eller flygtet til et mere trygt og sikkert sted. Symptomerne på sjæletab inkluderer depression, dissociation, apati, udfordringer med immunsystemet, at føle sig ved siden af sig selv, forskellige afhængigheder, og hukommelseshuller. Disse symptomer minder meget om de symptomer der viser sig efter forskellige traumatiske oplevelser, tilknytningsproblemer i barndommen, omsorgssvigt, og misbrug.