Alt for ofte gentager diskussioner og skænderier sig selv, og vi får ikke noget ud af dem. Vi hører ikke modparten, og modparten hører ikke os. Nogle gange kan vi blive så fastlåst i vores opfattelser af andre mennesker og hvad det gør, at det gør konflikter meget besværlige at løse. Vi tolker på modparten i stedet for at se, hvad der faktisk bliver sagt og gjort. Ved at sætte os i den andens sted, kan konflikten løsnes.

Forskellige oplevelser og udfordringer kan forårsage kriser og deraf stress. Nogle gange bliver det bare for meget, og vi har brug for hjælp til at komme videre. Jeg kan hjælpe dig med at håndtere stress, overkomme stress eller komme på fode igen efter at have gået ned med stress.Jeg kan også hjælpe med kriser skabt af livets gang; dødsfald i familien, børn som flytter hjemmefra, arbejdsløshed, skilsmisse, og andre store livsomvæltninger.

Vi er mere end vi tror. Mere end vores krop, mere end vores følelser, mere end vores tanker. Der er en kerne i os, som altid er det samme, en essens som er vores basale jeg. Det er vigtigt at lære, at vi er mere end vores krop, vores følelser og vores tanker. For ved at lære den sandhed, kan vi distancere os fra det reaktive sted, og i stedet begynde at arbejde kreativt med disse sider i os selv. Hermed kan vi gøre vores følelser til  vores hjælpere, i stedet for at de bliver vores identitet.

Har du nogensinde lagt mærke til, at du opfører dig forskelligt og har forskellig personlighed afhængig af situation, omstændigheder og de mennesker du omgiver dig med? Måske bliver du barnlig eller kritisk? Vi består af en hel masse delpersonligheder, som skiftes til at tage over afhængig af situationen. Nogle gange tager de fuld kontrol, andre gange er de bare en stemme i hovedet, som let kan sættes tilside.

Det er vores tanker omkring et emne der bestemmer, hvordan vi føler og har det. Rene følelser er til stede i nuet og flygtige af natur. Hvis vi er i stand til at mærke og observere vores følelser rent, uden at tankerne kommer ind, så er følelsen som regel hurtigt overstået. Når tankerne kommer ind, så gør de emotionen stærkere, og det gør tankerne stærkere og vi kommer ind i en selvforstærkende spiral, hvor det kan blive værre og værre.

Har du nogensinde tænkt over, hvorfor du faktisk ryger den smøg? Hvis vi ønsker virkeligt at ændre os selv og ændre uønskede vaner, bliver vi nødt til at forstå, hvad der rent faktisk foregår. Første skridt kan være at blive bevidst omkring dig selv og hvad der sker. At stoppe op lige i det øjeblik, hvor vi er i gang med at gentage vanen, og mærke efter. Bruge et par sekunder eller et halvt minut på at føle, sanse og opdage.