7 skridt til forandring

Synes du at det er svært at skabe varig forandring i dit liv? Så kan det være fordi, at der er et af de 7 skridt som du endnu ikke har arbejdet med i din psykoterapi.

Som psykoterapeut arbejder jeg med de syv forandringsprincipper som en integral del af terapien.

Forandring gennem psykoterapi

For at skabe varig og ønsket forandring i vores liv er det nødvendigt at gå igennem adskillige skridt og arbejde med mange områder. Det er ikke nok at få øje på, hvad det er vi gerne vil forandre i livet. Det er også nødvendigt at vide, hvordan vi kan forandre det, at udvikle kompetencerne, at håndtere vores angst og modstand, at acceptere at vi kan fejle og meget mere.

Som psykoterapeut arbejder jeg med 7 forandrings principper som jeg lærte om på min uddannelse. Hvis jeg er i tvivl om, hvorfor en klient ikke er i stand til at skabe forandring på trods af terapi og meget arbejde, kan jeg lige vende tilbage til de 7 forandringsprincipper. Her kan jeg se, om der måske er et område vi endnu ikke har fokuseret på i terapien.

De 7 forandringsprincipper er en model for og en vejledning i at hjælpe mennesker med at skabe varig forandring i livet. Det er en model du også selv kan bruge i din selvudvikling.

De 7 forandringsprincipper i psykoterapi

De 7 trin til forandring

Typisk går man igennem alle 7 skridt og ofte i den rækkefølge som vist. Alle skridt behøver ikke at fylde lige meget. Vi kan få intuitive spring, åbenbaringer som kaster lys over noget. Omstændigheder eller vilje kan få nogle skridt til at synes korte og lette. Endelig, så kan rækkefølgen af principperne være anderledes, alt sammen afhængig af din unikke situation og de ressourcer du har.

Dette er en kort gennemgang, hvor jeg håber, at du kan få noget inspiration, forståelse og indsigt i de skridt der typisk kræves for en succesfuld terapeutisk process.

Forandringsprincipperne er inkluderet i den psykoterapi jeg udbyder, som en naturlig del af terapien.

Bevidstgørelse

Ofte er bevidstgørelsen det første skridt. Vi skal være klar over, at der er noget som vi ønsker at ændre, før vi kan begynde at ændre det. Ændringer er svære når vi ikke ved, hvad der skal ændres.

Vi får indsigt og opmærksomhed på, hvad der sker og foregår indeni. I vores tanker og følelser, vores vaner og handlemønstre. Alle de forskellige strategier og måder vi håndterer en situation. Vi opdager måske, at vi har nogle behov som vi ikke får opfyldt. Det er også her, at vi finder vores værdier, og dermed kan vi se, hvad der er vigtigt for os. En del af opdagelsen kan ligge i, at få øje på vores potentiale, de ting vi drømmer som er realistiske, men ikke får udlevet.

Bevidstgørelse - indsigt i tanker, følelser og behov

Mønsterafbrydelse - vaner, tankemønstre, roller, reaktioner kan forandres gennem psykoterapi

Mønsterafbrydelse

Det er nødvendigt at stoppe eller ændre på det som ikke fungerer, ellers er der ikke plads til noget nyt og bedre. Det er nødvendigt at handle og at gøre noget. Måske ændrer vi en dårlig vane, eller starter på en ny. Vi prøver noget andet end det, som vi har gjort indtil nu. Det er et rum at eksperimentere i, hvor vi kan gøre det modsatte af, hvad vi har gjort før.

Ofte kommer mønsterafbrydelse før vi bliver bevidste om tingene. Måske bliver vi fyret fra et job og vores hverdag ændrer sig. Vi kommer i et forhold – eller afslutter et, hvorved vores mønstre og handlemåder bliver tvunget til at ændre sig. Det kan være et nyt job, en krise i livet, at gå ned med stress, eller noget helt niende som gør, at vi kommer ud af vores vante rammer og vaner, og bliver tvunget til at gøre ting på en ny måde. Dette kan så lede til indsigt og viden om vores følelser, behov, værdier osv.

Reorientering – ansvarlighedsgørelse

Nu tager vi ansvar for den del af vores liv, som det drejer sig om. Vi lægger en ny kurs i vores liv og opdager at tingene er anderledes og at vi tror på det. Her finder vi en ny sandhed. Vores virkelighed har ændret sig. Vi forstår måske nu, hvorfor vi handlede som vi gjorde, og forstår at det ikke var for vores eget bedste.

Det er ikke nok bare at give slip på det gamle, det er også nødvendigt at finde nye måder at gøre tingene på. Når ens verdens- eller selvsyn ændrer sig er det nødvendigt at opdage nye måder at se tingene på. Kort sagt – hvem er jeg nu.

re-orientering - nye handlemåder, sandheder og selvbilleder

Motivation - forandring er både muligt og nødvendigt

Motivation

Hvis vi skal forandre et aspekt i vores liv, så er det nødvendigt at være motiveret. Hvad er vores inspiration? Hvad gør, at vi er begyndt på at forandre en del af vores liv. Dette kan være et meget sårbart sted at stå, og det kræver tillid til sig selv og processen. Såvel som evnen til at tage sig selv alvorligt og være kærlig mod sig selv.

Det kan være meget skræmmende at ændre på gamle mønstre og tankegange. Det kræver mod at fortsætte rejsen og holde fast i det nye, især når vi stadig er ved at øve os på det nye. Det er en kaotisk proces. Her er det vigtigt at have et klar og tydelig motivation, en hjertefølt grund til at gå igennem den fase i livet og holde fast i den.

 

Kompetenceudvikling

Uden kompetencer kommer vi ikke særligt langt. Vi er nødt til at øve os, og vi kan falde igen og igen. Det er hvad vi træner som vi kan gøre. Har vi evnerne der skal til for at skabe forandring? Har vi mulighederne og støtten der skal til? Kan det i det hele taget lade sig gøre? Hvis ja, hvad skal der så til, hvad er det jeg skal øve mig på? Hvad er det jeg skal gøre?

Derudover er vores selvsyn og usikkerhed ofte også en stor forhindring. Vores frygt for at være til grin, for ikke at være god nok, for at fejle, for at tage de forkerte valg, for fremtiden, eller ovenikøbet for fortiden. Så de personlige kompetencer skal også udvikles. Vores evne til at være med os selv, acceptere os selv og til at tilgive os selv når vi øver os på det nye.

Kompetenceudvikling - fri af fortiden, skab fremtiden, lev livet fuldt ud ved hjælp af psykoterapi

Energibalancering - afspænding, nærvær og ro, at åbne sanserne

Energibalancering

Når vi ændrer os og noget i livet ændre sig, så er der potentielt – set fra vores helt basale overlevelses instinkt – fare på færde. Det kan skabe indre og ydre konflikter som vi navigerer igennem vores nye vaner, vores nye sandhed og vores nye kompetencer. Systemet er på vagt og der kan opstå en indre spænding. En spænding der kan spænde ben for vores evne til at skabe forandring i vores liv.

Hvad skal der til for at jeg kan slappe af, rumme og acceptere det som er svært og skræmmende? Hvordan kan jeg få det bedre med mig selv, så mit system ikke tror at der er fare på færde? Hvad kan jeg gøre for at blive mere balanceret følelsesmæssigt og mentalt? Er det meditation? Daglige gåture i naturen? Yoga? Terapi? Eller noget helt femte.

Integration

Der er sider af os selv som vi ikke nødvendigvis bryder os meget om eller som vi helt benægter og gemmer væk i skyggen. Disse sider får os til at reagere på udmodne måder reaktivt og følelsesmæssigt i stedet for modent og velovervejet. Det gælder om at acceptere og favne disse sider i os selv på en god og moden måde, for de er der alle for at lære os noget og for at hjælpe os.

Efter at vi er gået igennem alle skridtene, så får vi samlet op på det hele. Tiden er inde til at holde en pause, lade det hele bundfælde sig og falde på plads. Nu kan vi sunde og nyde den nye tilstand vi befinder os i. Der er tid til at trække vejret og se tilbage på rejsen og alt det som der er sket. Og alle de nye vaner, den nye måde at agere og tænke på, vores viden og kompetencer falder os helt naturlige og som om, de altid har været der.

Integration - at samle og blive hel med selvaccept og selvkærlighed - forandring gennem psykoterapi

Dette er bare en model og en måde at arbejde på som jeg lærte på psykoterapi studiet hos ID Academy i Aarhus.

I løbet af en session kommer jeg måske omkring et eller to områder, eller nogle gange måske hele vejen igennem. Det er typisk nogle af områderne som der er udfordringer med og som kan tage flere sessioner at arbejde med, som i fx skyggearbejde og reaktive reaktionsmønstre. Oftest foregår skridtene som en naturlig del af terapien som jeg ikke engang tænker over længere. Forandringsprincipperne er integrerede i terapien.